Voljero statymas sklype

Pagal LR Statybos Techninį Reglamentą, voljerai yra priskiriami prie nesudėtingų statinių (STR 1.01.03:2017)

Pagal šį įstatymą reikalavimai voljerams yra sekantys:

  • Atstumas nuo naminių gyvūnų aptvarų ir voljerų iki sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 1 m.
  • Maksimalus leidžiamas didžiausias aukštis gali būti ne didesnis, nei 5 m.
  • Didžiausias užimamas plotas gali būti ne didesnis, nei 100 m².

Mažesniu atstumu voljerai gali būti statomi, tik turint rašytinį gretimo žemės sklypo savininko (naudotojo) sutikimą.

Pagal senesnį jau nebegaliojantį įstatymą (STR 1.01.07:2002), kuris galiojo iki 2010-10-01 atstumas nuo voljerų ir gyvūnų aptvarų iki sklypo ribos buvo ne mažesnis kaip 3 m.

Taipogi reiktu atkreipti dėmesį ir gyvūnų laikymo įstatymus pagal gyvenamąją vietą. Ten irgi dažnai yra reglamentuojamos voljero statymo normos.

Gyvūnų laikymo taisykles rasite prie rekomendacijų.